Lasu.dk – Lars Bo Thomsen : Salg & Markedsføring

Erhvervsøkonomi eksamen på HD

Erhvervsøkonomi er et 15 ECTS point fag, som du har i 1. og 2. semester på HD. I faget er eksamen mundtlig.

For at gå til eksamen i erhvervsøkonomi på HD, skal du inden udgangen af første semester skrive en obligatorisk opgave, som skal beståes, for at gå videre.

Herefter har du almindelig undervisning frem til slutningen af andet semester, hvor du får udleveret en eksamenscase. Denne eksamenscase skal løses på 14 dage i grupper af 3-4 personer.

Casen bliver dit udgangspunkt til den mundtlige eksamen. Casen tæller ikke og du får ingen karakter for den.

Til den mundtlige eksamen skal du op alene og får en individuel karakter.

Du vil blive eksamineret i casen, og du kan få spørgsmål om hele pensum.

Eksamen varer 20 minutter, og du har adgang til alle hjælpemidler.

Eksamenscasen – dit fundament til den mundtlige eksamen

Hvis du ønsker at få et godt resultat til din eksamen i erhvervsøkonomi, er det vigtigt, at du får lavet en god og gennemarbejdet eksamenscase. Casen er som sagt udgangspunkt for den mundtlige eksamen.

Da eksamenscasen er i grupper af 3-4 personer, vil den typiske fejl være, at I deler arebejdsopgaverne op. Risikoen ved dette er, at I ikke får sat jer ind i hele opgaven og løsningen af disse.

Hvis I vælger at dele arbejdsopgaverne op, er det vigtigt, at I bagefter afsætter tid til at gennemgå de løsninger og metoder, som I har brugt til opgaverne, så alle i gruppen forstår casen i sin helhed.

Sådan læser du op på pensum til den mundtlige eksamen

Det er altid en god idé at sætte sig ind i studieordningen på sin uddannelse og de kurser, som du har. Det er her, du får en grundig beskrivelse af eksamenformen og pensum for kurset.

Jeg går selv på AU og derfor tager denne lille guide også udgangspunkt i AUs studieordning for HD og kursusbeskrivelse for erhvervsøkonomi.

Læs studieordningen til HD på AU her (Cirka 8 sider – jeg anbefaler dig at læse det hele igennem. Det giver dig et godt overblik over HD-uddannelsen.)

Læs kursusbeskrivelsen for Erhvervsøkonomi på AU her

Læser du ikke på AU, men på AAU, CBS eller lign. kan du dog med stor sandsynlighed også bruge denne guide. Der kan dog være forskel på gruppearbejde mm. i forbindelse med eksamenscasen.

Pensum for erhvervsøkonomi

Det kan godt virke lidt uoverskueligt at læse studieordninger og kursuskataloger. Derfor har jeg ridset pensum og de ting, som du skal kunne, til eksamen i erhvervsøkonomi på HD her.

Dette skal du kunne efter faget erhvervsøkonomi:

Du skal have kendskab til en række teorier, modeller og metoder, som gør dig i stand til at:

Erhvervsøkonomi er delt op i 4 områder

Som du sikkert ved, er erhvervsøkonomi på HD delt op i fire forskellige områder:

Her gennemgår jeg de læringsmål og de centrale problemstillinger fra pensum, som du skal kunne til eksamen. Husk dog, at du kan blive stillet spørgsmål i alt litteraturen, som står i kursusbeskrivelsen.

Strategi

I strategi skal du kunne beskrive og anvende

Herudover skal du have styr på disse emner:

Økonomistyring og regnskab

I økonomistyring og regnskab skal du kunne:

Herudover skal du have styr på virksomhedens økonomistyring og eksterne regnskab.

Generel driftsøkonomi

A. Virksomhedens omkostnings- og produktionsstrukturer:
Det skal du kunne:

B. Markedsformer, efterspørgsel og elasticiteter:
Det skal du kunne:

C. Virksomheds optimeringsbeslutninger mht. pris og mængde under forskellige markedsformer, tidshorisonter og begrænsninger.
Det skal du kunne:

Investering og finansiering

Du skal kunne:

Derudover skal du have styr på emnerne:

Konklusion

Jeg håber, at du nu føler dig lidt bedre forberedt til den mundtlige eksamen i erhvervsøkonomi på HD. Ønsker du at læse videre om disse emner, kan jeg anbefale dig at finde noter til erhvervsøkonomi på Studienet.dk.

Disse noter er skrevet på gymnasieniveau, men mange af teorierne og modellerne er de samme som på HD.

Er du helt på herrens mark, afholder Aspiri manuduktionskurser (eksamensforberedendekurser) til erhvervsøkonomi på HD. Læs mere om dem her.


Se alle indlæg »

Kontakt: lars@lasu.dk / 31 42 37 52 | Twitter | Google+ | LinkedIn | Facebook